Quy định Chơi Guangxi Happy 10 tại nhà cái k13|kk13

Guangxi Happy 10

Quy định Chơi Guangxi 10-M

Guangxi Happy 10 là trò chơi được Bộ Tài chính Quốc gia cấp phép, và do Trung tâm quản lý và phát hành xổ số phúc lợi K13 Việt Nam phân phối tại tỉnh Quảng Tây và do Trung tâm phát hành xổ số phúc lợi Quảng Tây tiêu thụ. Chương trình mở thưởng chính thức bắt đầu từ 09:00 sáng đến 21:30 mỗi ngày tại website đặt cược xổ số nhà cái kk13 (cứ 15 phút mở thưởng 1 lần), tổng cộng có 50 kỳ. Quy định trò chơi Guangxi Happy 10 như sau:

Xem Thêm:Nguyên tắc khi tham gia cược Bóng Đá Mỹ tại nhà cái k13|KK13

Guangxi Happy 10

Quy định cược số đặc biệt

Số đặc biệt – số đơn

Nếu như con số đặt cược là số đặc biệt được xuất thưởng, thì coi là trúng thưởng; nếu là những trường hợp khác sẽ không trúng thưởng.

Số đặc biệt – lớn nhỏ

Số mở thưởng là số từ 01 đến 10 là nhỏ, 11~20 là số lớn, 21 là hòa.

Số đặc biệt – lẻ chẵn

Số đặc biệt mà là số lẻ thì gọi là [đặc biệt lẻ], như 11, 15; Còn là số chẵn thì được gọi la [đặc biệt chẵn], là số 21 thì hòa.

Tổng chẵn lẻ của số đặc biệt

Lấy giá trị hàng đơn vị và hàng chục trong số đặc biệt cộng lại với nhau để xét thắng thua. Ví dụ: 01, 12, 16 là tổng lẻ; 02, 11, 20 là tổng chẵn; 21 là hòa.

Số đuôi lớn nhỏ của số đặc biệt

Số đặc biệt mở ra có số đuôi lớn hơn hoặc bằng 5 thì là [Đuôi lớn], nhỏ hơn hoặc bằng 4 là [Đuôi nhỏ]; mở ra là số 21 là hòa.

Số đặc biệt – tổ hợp

Số đặc biệt lớn nhỏ và số đặc biệt chẵn lẻ tạo thành 1 tổ hợp đặt cược; khi số đặc biệt của kỳ đó mở ra phù với với tổ hợp đã cá cược, thì trúng thưởng; nếu như số đặc biệt của kỳ đó mở ra là 21, thì coi là hòa; các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng.

Số đặc biệt – màu bóng

Đỏ: 01,04,07,10,13,16,19
Xanh: 02,05,08,11,14,17,20
Xanh lá: 03,06,09,12,15,18,21

Số đặc biệt – 4 mùa

Xuân: 01,02,03,04,05.
Hạ: 06,07,08,09,10.
Thu: 11,12,13,14,15.
Đông: 16,17,18,19,20;
nếu như mở ra là 21 tức hòa.

Số đặc biệt – ngũ hành

Kim: 05,10,15,20
Mộc: 01,06,11,16,21 (chú ý: 21 thuộc kết quả Số Mộc , không phải là số hòa ván)
Thủy: 02,07,12,17
Hỏa:03、08、13、18
Thổ:04、09、14、19

Quy định cược số chính cố định

Số chính cố định

Số chính 1, Số chính 2, Số chính 3, Số chính 4 : Có nghĩa là con số đặt cược nếu như giống với dãy số mở thưởng và thứ tự mở thưởng khi quay thưởng tại nơi trực tiếp thì được coi là trúng thưởng. Ví dụ: nếu nơi trực tiếp quay thưởng số chính thứ nhất quay trúng số 21, nếu như cá cược số chính 1 là số 21 thì được coi là trúng thưởng, nếu là các số khác sẽ không trúng thưởng..

Số chính – lớn nhỏ

con số mở thưởng từ 01~10 là nhỏ, từ 11~20 là lớn, 21 là hòa.

Số chính – lẻ chẵn

Số chính là 1,3,5… xem là số chính lẻ; là 2,4,6…gọi là số chính chẵn; mở ra là 21 coi là hòa.

Tổng chẵn lẻ của số chính

Lấy giá trị hàng đơn vị và hàng chục của số chính cộng lại với nhau để xét thắng thua. Ví dụ: 01, 12, 16 là tổng lẻ; 02, 11, 20 là tổng chẵn; 21 là hòa.

Số đuôi lớn nhỏ của số chính

Số chính mở ra có số đuôi lớn hơn hoặc bằng 5 thì là đuôi lớn, nhỏ hơn hoặc bằng 4 là đuôi nhỏ; mở ra là số 21 là hòa.

Số chính – tổ hợp

Số chính lớn/nhỏ và số đặc biệt chẵn/lẻ làm thành 1 tổ hợp đặt cược; Số đặc biệt mở ra trong kỳ đó phù hợp với tổ hợp đã đặt cược thì coi là trúng thưởng; nếu như số chính mở ra trong kỳ là 21, thì coi là hòa; nếu như số đặc biệt mở ra trong kỳ là 21 thì coi là hòa; nếu mở ra các trường hợp khác thì không trúng thưởng.

Số chính – màu bóng

Đỏ:01、04、07、10、13、16、19
Xanh:02、05、08、11、14、17、20
Xanh lá:03、06、09、12、15、18、21

Số chính – 4 mùa

Xuân:01、02、03、04、05
Hạ:06、07、08、09、10
Thu:11、12、13、14、15
Đông:16、17、18、19、20;
nếu mở ra là 21 tức hòa.

Số chính – ngũ hành

Kim:05、10、15、20
Mộc:01、06、11、16、21 (chú ý: 21 thuộc kết quả Số Mộc , không phải là số hòa ván)
Thủy:02、07、12、17
Hỏa:03、08、13、18
Thổ:04、09、14、19

Quy tắc cược 1 trúng 1

1 trúng 1

đặt cược 1 dãy số, nếu như dãy số này nằm trong 5 dãy số được mở ra thì xem là trúng thưởng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here