Quy tắc chơi Tianjin Lotto mọi người thường chơi

Tianjin Lotto

Quy tắc chơi Tianjin Lotto

Tianjin Lotto do trung tâm quản lý phát hành xổ số phúc lợi Việt Nam tổ chức, và do trung tâm phát hành xổ số phúc lợi thành phố Hồ Chí Minh phân phối trên toàn khu vực được cấp phép. Chương trình mở thưởng của lotto Hồ Chí Minh bắt đầu vào 09:00 sáng mỗi ngày đến 11:00 tối (mỗi 10 phút mở thưởng 1 kỳ), tổng cộng có 84 đợt. Quy tắc cụ thể của lotto Hồ Chí Minh tại k13 như sau:
Kết quả mở thưởng gồm 5 mã số (Chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị). Giả sử kết quả mở thưởng là 1,2,3,4,5

Xem Thêm: Quy tắc Chơi Chongqing Lotto – LoTo Chongqing k13

Tianjin Lotto

Cách cược lựa chọn số

1 vị trí cố định

Trong chữ số ở hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hoặc đơn vị lựa chọn 1 vị trí bất kỳ, từ 0-9 lựa chọn 1 con số bất kỳ để cá cược. Khi số và vị trí của kết quả mở thưởng giống với số và vị trí đã đặt cược và theo đúng trình tự quy định, thì trúng thưởng.

2 vị trí cố định

Trong chữ số ở hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hoặc đơn vị lựa chọn 2 vị trí bất kỳ và từ 0-9 lựa chọn 2 số ngẫu nhiên để đặt cược. Khi kết quả mở thưởng giống với số đã cá cược và theo đúng trình tự đã định, thì trúng thưởng.

3 vị trí cố định

Tại 3 đầu, 3 giữa, hoặc 3 cuối chọn 3 vị trí bất kỳ ngẫu nhiên và từ 0~9 chọn cho ra 1 nhóm 3 số ngẫu nhiên để đặt cược. Khi kết quả mở thưởng trùng với số đã cá cược và theo đúng trình tự quy định, sẽ trúng thưởng.

Tổ hợp 1 vị trí

 • Toàn 5: từ 0~9 lựa chọn 1 số bất kỳ để đặt cược, khi kết quả mở thưởng của chữ số ở hàng [Chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị] xuất hiện 1 số giống với số đã đặt cược, thì trúng thưởng. Nếu như xuất hiện nhiều hơn 1 số giống với số đã cược thì số tiền thưởng sẽ được tăng gấp đôi.
  Ví dụ: đặt cược $100 vào【Số 5】, tỷ lệ cược 2.05
  5 quả bóng mở thưởng là 1,2,3,4,5 tương đương với sẽ là $105.
  5 quả bóng mở thưởng là 1,2,3,5,5 tương đương với tiền thưởng sẽ là $210.
  5 quả bóng mở thưởng là 1,2,5,5,5 thì sẽ là $315.
 • 3 đầu: từ 0~9 chọn 1 số ngẫu nhiên bất kỳ để đặt cược, khi kết quả mở thưởng của số ở hàng [chục nghìn, nghìn, trăm] là 1 số trùng với số đã cá cược, thì trúng thưởng.
 • 3 giữa: từ 0 đến 9 chọn 1 số ngẫu nhiên để cá cược, khi kết quả mở thưởng của số ở hàng [nghìn, trăm, chục] là 1 số trùng với số đã đặt cược, thì trúng thưởng.
 • 3 cuối: từ 0-9 chọn 1 số bất kỳ ngẫu nhiên để cá cược, khi kết quả mở thưởng của chữ số ở hàng [ trăm, chục, đơn vị] là 1 số trùng với số đã đặt cược, thì trúng thưởng.

Tổ hợp 2 vị trí

Từ 0~9 trong 3 đầu, 3 giữa, hoặc 3 cuối lựa chọn 2 số ngẫu nhiên để đặt cược, khi 2 số bất kỳ của kết quả mở thưởng giống với 2 số đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Ví dụ: cá cược cho ra 1 nhóm 2 vị trí – 3 cuối, 2 số đặt cược tương tự nhau là 11, nếu kết quả mở thưởng là xx11x,xx1x1 hoặc xxx11 đều trúng thưởng ( số bất kỳ ngẫu nhiên x= 0~9).
Ví dụ: cá cược cho ra 1 nhóm 2 vị trí – 3 cuối, 2 số đặt cược khác nhau là 12, khi kết quả mở thưởng là xx12x,xx1x2,xx21x,xx2x1,xxx12 hoặc xxx21 đều trúng thưởng ( số ngẫu nhiên bất kỳ x= 0~9).
【Chú thích】: tỷ lệ cược của 2 ví dụ trên không tương tự nhau.

Tổ hợp 3 vị trí

Từ 0 đến 9 trong 3 đầu, 3 giữa hoặc 3 cuối lựa chọn tổ hợp 3 số bất kỳ ngẫu nhiên để đặt cược, nếu kết quả mở thưởng giống với số đã đặt cược (không giới hạn thứ tự), thì trúng thưởng.
Ví dụ: đặt cược cho ra 1 nhóm 3 vị trí, số cá cược là 111, nếu kết quả mở thưởng là 111 thì trúng thưởng.
Ví dụ: cá cược cho ra 1 nhóm 3 vị trí, số cá cược là 112, nếu kết quả mở thưởng là 112,121 hoặc 211 thì trúng thưởng.
Ví dụ: đặt cược cho ra 1 nhóm 3 vị trí, số cá cược là 123, khi kết quả mở thưởng là 123,132,213,231,312 hoặc 321 thì trúng thưởng.

【Chú thích】: tỷ lệ cược của 3 loại đặt cược trên không giống nhau.

Nhóm Tổ hợp 3

 • 3 đầu: hội viên có thể chọn 5~10 số, khi kết quả mở thưởng của số ở hàng [chục nghìn, nghìn, trăm] xuất hiện 2 số trùng nhau, sẽ trúng thưởng. Số lựa chọn không tương tự nhau sẽ có tỷ lệ cược không tương tự nhau. Nếu như 2 số ngẫu nhiên bất kỳ trong 1,2,3,4,5 có 1 số trùng nhau thì trúng thưởng.
  Ví dụ: 112,344 thì trúng thưởng, nếu như kết quả mở thưởng là “Báo” thì không trúng thưởng.
  Chú thích:”Báo” là 3 vị trí có con số giống nhau, ví dụ: 111,222.
 • 3 giữa: hội viên có thể chọn 5 – 10 số, khi kết quả mở thưởng của chữ số ở hàng [nghìn, trăm,chục] xuất hiện 2 số trùng lặp, thì trúng thưởng. Số được lựa chọn không tương tự nhau có tỷ lệ cược không giống nhau. Nếu như 2 số bất kỳ trong 12,3,4,5 có 1 số trùng lặp thì trúng thưởng.
  Ví dụ: 112,344, nếu kết quả là “Báo” thì không trúng thưởng.
  Chú thích:”Báo” là 3 vị trí có dãy số tương tự nhau, ví dụ: 111,222.
 • 3 cuối: hội viên có thể chọn 5 đến 10 số, khi kết quả mở thưởng của [trăm,chục, đơn vị] xuất hiện 2 số trùng lặp, thì trúng thưởng. Số được lựa chọn không giống nhau có tỷ lệ cược không giống nhau. Nếu như 2 số bất kỳ ngẫu nhiên trong 12,3,4,5 có 1 số trùng lặp thì trúng thưởng
  Ví dụ: 112,344, nếu như kết quả là “Báo” thì không trúng thưởng.
  Chú thích:”Báo” là 3 vị trí có con số giống nhau, ví dụ: 111,222.

Nhóm lựa chọn 6

 • 3 đầu: hội viên có thể lựa chọn 4~8 số, khi kết quả mở thưởng của số ở hàng [chục nghìn, nghìn, trăm] không có bất kỳ số nào trùng lặp thì trúng thưởng. Số được lựa chọn không giống nhau nên tỷ lệ cược cũng không tương tự nhau, tỷ lệ trúng thưởng sẽ Dựa vào tỷ lệ thấp nhất của số đã chọn để tính tiền thưởng.
  Ví dụ: nếu số lựa chọn là (1,2,3,4), kết quả mở thưởng của [chục nghìn, nghìn, trăm] là 123,124,134 hoặc 234 đều trúng thưởng, nếu là các số khác sẽ không trúng thưởng. (Chú thích: 112,133,145 hoặc 444 đều không trúng thưởng.)
 • 3 giữa: hội viên có thể chọn 4~8 số, khi kết quả mở thưởng của [nghìn, trăm, chục] không có ngẫu nhiên số nào trùng lặp thì trúng thưởng. Số được lựa chọn không tương tự nhau nên tỷ lệ cược cũng không tương tự nhau, tỷ lệ trúng thưởng sẽ Căn cứ vào tỷ lệ thấp nhất của số đã lựa chọn để tính tiền thưởng.
  Ví dụ: nếu số chọn là (1,2,3,4), kết quả mở thưởng của chữ số ở hàng [chục nghìn, nghìn, trăm] là 123,124,134 hay 234 đều trúng thưởng, nếu là các số khác sẽ không trúng thưởng. (Chú thích: 112,133,145 hoặc 444 đều không trúng thưởng.)
 • 3 cuối: hội viên có thể lựa chọn 4~8 số, khi kết quả mở thưởng của chữ số ở hàng [trăm, chục, đơn vị] không có bất kỳ ngẫu nhiên số nào trùng lặp thì trúng thưởng. Số được chọn không giống nhau nên tỷ lệ cược cũng không tương tự nhau, tỷ lệ trúng thưởng sẽ Căn cứ vào tỷ lệ thấp nhất của số đã chọn để tính tiền thưởng.

Chênh lệch

 • 3 đầu: Dựa vào khoảng chênh lệch lớn nhất của số ở hàng [chục nghìn, nghìn, trăm] trong kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể lựa chọn 1 khoảng chênh lệch bất kỳ trong khoảng từ 0~9.
  Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8,7,6. Khoảng chênh lệch để trúng thưởng là 5 ( số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 3 = 5).
 • 3 giữa: Căn cứ vào khoảng chênh lệch lớn nhất của số ở hàng [nghìn, trăm, chục] trong kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể chọn 1 khoảng chênh lệch bất kỳ trong khoảng từ 0 đến 9.
  Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8,7,6. Khoảng chênh lệch để trúng thưởng là 4 ( số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 4 = 4).
 • 3 cuối : Dựa vào khoảng chênh lệch lớn nhất của số ở hàng [trăm, chục, đơn vị] trong kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể chọn 1 khoảng chênh lệch bất kỳ trong khoảng từ 0 đến 9.
  Ví dụ: kết quả mở thưởng là 3,4,8,7,6. Khoảng chênh lệch để trúng thưởng là 2 ( số lớn nhất 8 trừ đi số nhỏ nhất 6 = 2).

Cách cược tổng

Tổng của 3 đầu: nếu tổng điểm của 3 vị trí đầu tiên trong kết quả mở thưởng giống với tổng 3 vị trí đầu đã đặt cược, thì trúng thưởng.

Tổng của 3 giữa: nếu như tổng điểm của 3 vị trí giữa trong kết quả mở thưởng trùng với tổng 3 vị trí giữa đã đặt cược, thì trúng thưởng.

Tổng của 3 cuối: nếu như tổng điểm của 3 vị trí cuối trong kết quả mở thưởng trùng với tổng 3 vị trí cuối đã cá cược, thì trúng thưởng.

Tổng 2 vị trí

Tổng của số ở hàng [chục nghìn-nghìn]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-nghìn] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-nghìn] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của số ở hàng [chục nghìn-trăm]: nếu như tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-trăm] trong kết quả mở thưởng trùng với tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-trăm] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Tổng của số ở hàng [chục nghìn-chục]: nếu như tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-chục] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-chục] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Tổng của chữ số ở hàng [chục nghìn-đơn vị]: nếu như tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-đơn vị] trong kết quả mở thưởng trùng với tổng điểm của 2 vị trí [chục nghìn-đơn vị] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Tổng của chữ số ở hàng [nghìn-trăm]: nếu như tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-trăm] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-trăm] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Tổng của chữ số ở hàng [nghìn-chục] : nếu tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-chục] trong kết quả mở thưởng trùng với tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-chục] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Tổng của chữ số ở hàng [nghìn-đơn vị]: nếu như tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-đơn vị] trong kết quả mở thưởng trùng với tổng điểm của 2 vị trí [nghìn-đơn vị] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Tổng của số ở hàng [trăm-chục]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [trăm-chục] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [trăm-chục] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Tổng của chữ số ở hàng [trăm-đơn vị]: nếu tổng điểm của 2 vị trí [trăm-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [trăm-đơn vị] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Tổng của số ở hàng [chục-đơn vị] : nếu như tổng điểm của 2 vị trí [chục-đơn vị] trong kết quả mở thưởng giống với tổng điểm của 2 vị trí [chục-đơn vị] đã cá cược, thì trúng thưởng.

Đuôi tổng của 3 đầu

Căn cứ vào đuôi tổng của kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể lựa chọn 1 số bất kỳ ngẫu nhiên trong khoảng từ 0~9.
Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 3,4,5,0,0. Tổng của 3 số đầu là 12, số đuôi là 2.

Đuôi tổng của 3 giữa

Căn cứ vào đuôi tổng của kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể lựa chọn 1 số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0-9.
Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 0,3,4,5,0. Tổng của 3 số giữa là 12, số đuôi là 2.

Đuôi tổng của 3 cuối

Căn cứ vào đuôi tổng của kết quả mở thưởng làm cơ sở trúng thưởng. Hội viên có thể chọn 1 số ngẫu nhiên bất kỳ trong khoảng từ 0~9.
Ví dụ: Kết quả mở thưởng là 0,0,3,4,5. Tổng của 3 số cuối là 12, số đuôi là 2.

Đuôi tổng của 2 vị trí

Đuôi tổng của số ở hàng [chục nghìn-nghìn] : đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-nghìn] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-nghìn] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của số ở hàng [chục nghìn-trăm] : đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-trăm] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-trăm] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng chữ số ở hàngcủa [chục nghìn-chục] : đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-chục] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-chục] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của chữ số ở hàng [chục nghìn-đơn vị] : đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-đơn vị] trong kết qủa mở thưởng trùng với đuôi tổng của 2 vị trí [chục nghìn-đơn vị] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của chữ số ở hàng [nghìn-trăm] : đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn-trăm] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn-trăm] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của số ở hàng [nghìn- chục] : đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn- chục] trong kết qủa mở thưởng trùng với đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn- chục] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của chữ số ở hàng [nghìn-đơn vị] : đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn-đơn vị] trong kết qủa mở thưởng trùng với đuôi tổng của 2 vị trí [nghìn-đơn vị] đã cá cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của số ở hàng [trăm-chục] : đuôi tổng của 2 vị trí [trăm-chục] trong kết qủa mở thưởng trùng với đuôi tổng của 2 vị trí [trăm-chục] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của chữ số ở hàng [trăm-đơn vị] : đuôi tổng của 2 vị trí [trăm-đơn vị] trong kết qủa mở thưởng trùng với đuôi tổng của 2 vị trí [trăm-đơn vị] đã đặt cược, thì trúng thưởng.
Đuôi tổng của số ở hàng [chục-đơn vị] : đuôi tổng của 2 vị trí [chục-đơn vị] trong kết qủa mở thưởng giống với đuôi tổng của 2 vị trí [chục-đơn vị] đã cá cược, thì trúng thưởng.

Cách cược hai mặt

Chẵn lẻ

 • Kết quả mở thưởng của số ở hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục hoặc đơn vị là 1,3,5,7,9 thì gọi là 「Lẻ」; nếu là 0, 2,4,6,8 thì gọi là 「Chẵn」. Nếu vị trí đã đặt cược chẵn lẻ trùng với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng
  Ví dụ: đặt cược hàng trăm là lẻ, nếu kết quả mở thưởng của ván chính là 20130 (1 là lẻ) thì trúng thưởng.
Lẻ Chẵn
1、 3、 5、 7、 9 0、 2、 4、 6、 8
 • Khi đuôi tổng của số ở hàng [chục nghìn-nghìn], [chục nghìn-trăm], [chục nghìn-chục], [chục nghìn-đơn vị], [nghìn-trăm], [nghìn-chục], [nghìn-đơn vị], [trăm-chục], [trăm-đơn vị], hoặc chục-đơn vị trong kết quả mở thưởng là 1,3,5,7,9 thì được gọi la 「Lẻ」; nếu là 0,2,4,6,8 thì được gọi la 「Chẵn」. Nếu tổng chẵn lẻ của vị trí đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược [trăm-chục] là lẻ, khi kết quả mở thưởng là 20290 (trăm 2 + chục 9 = 11 là lẻ) thì trúng thưởng.
Lẻ Chẵn
1、3、5、7、9、11、13、15、17 0、2、4、6、8、10、12、14、16、18
 • Khi tổng của 3 đầu, 3 giữa, hoặc 3 cuối trong kết quả mở thưởng là 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 thì gọi là 「Lẻ」; nếu như là 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 thì gọi là 「Chẵn」. Nếu tổng chẵn lẻ của vị trí đã cá cược trùng với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược tổng của 3 đầu là lẻ, khi kết quả mở thưởng là 20290 (trăm 2+ chục 9+ đơn vị 0 = 11 là lẻ) thì trúng thưởng.
Lẻ Chẵn
1、3、5、7、9、11、13、15、
17、19、21、23、25、27
0、2、4、6、8、10、12、14、
16、18、20、22、24、26

 

Lớn nhỏ

 • Khi kết quả mở thưởng của chữ số ở hàng hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, hoặc đơn vị là 5,6,7,8,9 thì gọi là「Lớn」; nếu như là 0,1,2,3,4 thì gọi là「Nhỏ」. Nếu ví trí đã đặt cược lớn nhỏ trùng với kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: cá cược hàng trăm là nhỏ, khi kết quả mở thưởng là 20352 (3 là nhỏ) thì trúng thưởng.
 • Khi đuôi tổng của số ở hàng [chục nghìn-nghìn], [chục nghìn-trăm], [chục nghìn-chục], [chục nghìn-đơn vị], [nghìn-trăm], [nghìn-chục], [nghìn-đơn vị], [trăm-chục], [trăm-đơn vị], hoặc [chục-đơn vị] là 5,6,7,8,9 thì gọi là「Lớn」. Nếu như là 0,1,2,3,4 thì gọi là「Nhỏ」. Nếu tổng lớn nhỏ của vị trí đã đặt cược trùng với tổng lớn nhỏ của vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: cá cược tổng của [trăm-chục] là nhỏ, nếu kết quả mở thưởng ván chính là 20491 (trăm 4+ chục 9 = 13, số đuôi là 3 tức nhỏ) thì trúng thưởng.
Lớn Nhỏ
5、6、7、8、9 0、1、2、3、4
 • Khi tổng của 3 đầu, 3 giữa hoặc 3 cuối trong kết quả mở thưởng là 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 thì gọi là「Lớn」; nếu là 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 thì gọi là「Nhỏ」. Khi tổng lớn nhỏ của vị trí đã cá cược giống với tổng lớn nhỏ của vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: cá cược tổng của 3 cuối là lớn, kết quả mở thưởng của ván đó là 20976 (trăm 9+ chục 7+ đơn vị 6 = 22 là lớn) thì trúng thưởng.
Lớn Nhỏ
14、15、16、17、18、19、20、21、
22、23、24、25、26、27
0、1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10、11、12、13

 

Số nguyên tố/ Hợp số

 • Khi kết quả mở thưởng của hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục hoặc đơn vị là 1,2,3,5,7 thì được gọi là「Số nguyên tố」; nếu như là 0,4,6,8,9 thì được gọi là「Hợp số」. Nếu vị trí đã cá cược số nguyên tố hoặc hợp số giống với vị trí tương ứng trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: đặt cược hàng đơn vị la số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng của ván đól à 20957 (7 là số nguyên tố) thì trúng thưởng.
 • Khi đuôi tổng của [chục nghìn-nghìn], [chục nghìn-trăm], [chục nghìn-chục], [chục nghìn-đơn vị], [nghìn-trăm], [nghìn-chục], [nghìn-đơn vị], [trăm-chục], [trăm-đơn vị], hoặc [chục-đơn vị] là 1,2,3,5,7 thì gọi là「Số nguyên tố」; nếu như là 0,4,6,8,9 thì gọi là「Hợp số」. Nếu như số đã đặt cược trùng với số nguyên tố/hợp số trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
  Ví dụ: cá cược [trăm-chục] là hợp số, khi kết quả mở thưởng của ván đól à 20957 (trăm 9+ chục 5 = 14, số đuôi là 4 tức hợp số) thì trúng thưởng.
 • Khi đuôi tổng của 3 đầu, 3 giữa hoặc 3 cuối là 1,2,3,5,7 thì gọi là「Số nguyên tố」; nếu như là 0,4,6,8,9 thì gọi là「Hợp số」. Nếu như số đã cá cược trùng với số nguyên tố/hợp số của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng
  Ví dụ: đặt cược 3 cuối là số nguyên tố, khi kết quả mở thưởng của ván chính là 20957 (trăm 9+ chục 5+ đơn vị 7 = 21, số đuôi là 1 tức số nguyên tố) thì trúng thưởng.
Số nguyên tố Hợp số
1、 2、 3、 5、 7 0、 4、 6、 8、 9

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here