Hướng dẫn chơi game Chiến Binh Diệt Rồng tại nhà cái k13|KK13

game Chiến Binh Diệt Rồng

Hướng dẫn chơi game Chiến Binh Diệt Rồng

Dragon Must Die là sự kết hợp những vai diễn khác nhau vào vòng quay 8 tuyến. Mỗi lần cược toàn bộ 8 tuyến được coi là 1 cược. Giới hạn cá cược tại trò chơi căn cứ vào mỗi cấp bậc khác nhau hoàn toàn, cược tối đa là 50 cược.
Mức đặt cược nhiều nhất trong trò chơi sẽ được thay đổi theo từng cấp bậc khác nhau. Khi tham gia chơi lần đầu, cấp bậc sẽ là cấp 1, khi tiền đặt cược tích lũy đến một mức cụ thể thì sẽ lên cấp. Cấp bậc cao nhất là cấp 3. Đặt cược sẽ thay đổi như sau:

Cấp 1:Cược nhiều nhất là 10 cược.
Cấp 2:Cược tối đa là 25 cược.
Cấp 3:Cược nhiều nhất là 50 cược.

Xem Thêm: Game Super 7 mới nhất hiện nay

game Chiến Binh Diệt Rồng

Giải thích tỷ lệ cá cược

game Chiến Binh Diệt Rồng

game Chiến Binh Diệt Rồng

game Chiến Binh Diệt Rồng

Tiền thưởng

game Chiến Binh Diệt Rồng

Ps. Sau khi đặt cược đủ hạn mức cao nhất của cấp hiện tại mới được tích lũy số lần.

Game Screen

Màn hình trò chơi

game Chiến Binh Diệt Rồng

【A Màn hình game】:màn hình chính với vòng xoay 8 tuyến.

【B Thông tin trò chơi】:Hình ảnh WANTED

game Chiến Binh Diệt Rồng

game Chiến Binh Diệt Rồng
: Khi đạt được tuyến nối như yêu cầu, chữ số sẽ giảm đi 1. Khi chữ số giảm đến 0 sẽ được thưởng tiền (PS: Mỗi ván tối đa chỉ giảm đi là 1)

【C Thông tin game】:Khung tiến độ tích lũy cược: Nếu tích lũy đặt cược đạt mức yêu cầu thì sẽ thăng cấp.
【D Chức năng bảng tỷ lệ cá cược】:【Mở (open)/Tắt (close)】: Đây là chức năng chỉ được mở hay tắt hiển thị bảng tỷ lệ cược.
【E Chức năng bảng tỷ lệ đặt cược】:【Trang trước (prev)/Trang sau (next)】: Chức năng này chỉ [có thể|được} thay đổi hiển thị bảng tỷ lệ {cược|đặt cược|cá cược} {tại|ở} {những|các} trang {khác nhau|không giống nhau}.

Game Function

game Chiến Binh Diệt Rồng

Basic Function

game Chiến Binh Diệt Rồng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here